Welcome to SimplyBiz® Kena Mocheng podcast series

Kena Mocheng podcast series

Dumela, mme rea o amohela ho Kena Mocheng, letoto la di-podcast tsa SimplyBiz, moo moamohedi Pontsho Matlala a ikakgelang ka setotswana lefatsheng la tsamaiso ya kgwebo, a thusa bo-rakgwebo le bo-makgwebo ba kang wena ho sebetsana le di kgwebo tsa bona ka katleho.

Kena Mocheng ke sesebediswa sa hao sa ho fetola mohopolo wa ditoro tsa hao kapele kapa ho ba kgwebo e tiileng ka ho latela mehato e robedi e bonolo.

Sala Pontsho Matlala morao ha a ntse a arolelana malebela a bohlokwa a moralo wa kgwebo ho etsa hore wena le kgwebo ya hao le kene mocheng.
Sotho South Africa Business · Management
4 Episodes

Kena Mocheng podcast series – Episode 1

Itokisetse ho ikakgela lefatsheng la bo-rakgwebo le bo-makgwebo ka karolo ya pele ya Kena Mocheng podcast! Ketsahalong ena, moamohedi Pontsho Matlala o nka leetong ka mehato ya bohlokwa ya ho fetola mohopolo wa kgwebo ya hao hore e be business plan e tiileng. Ketsahalo ena e akaretsa mehato e robedi…
Season 1 / Episode 1 41 min

Kena Mocheng podcast series - Episode 2

Ketsahalong ena ya letoto la Kena Mocheng, Pontsho Matlala o tshohla bohlokwa ba tsamaiso ya kgwebo le ho hlahisa mehato e meraro ya lenaneo la Kena Mocheng e tla fetola mohopolo wa boemo bo hodimo hore e be moralo o tiileng wa kgwebo.
Season 1 / Episode 2 28 min

Kena Mocheng podcast series - Episode 4

Karolong ya ho qetela ya letoto la Kena Mocheng, Pontsho Matlala e tshohla mehato ya bo-supa le bo-robobedi ya leano la Kena Mocheng ho tloha SimplyBiz
Season 1 / Episode 3 26 min

Kena Mocheng podcast series - Episode 3

Ketsahalong ena ya letoto la Kena Mocheng, Pontsho Matlala o bua ka bohlokwa ba taolo ya dichelete mme a hlahise Mehato ya bone, bohlano, le botshelela ya letoto la di-podcast tsa Kena Mocheng tse tla fetola mohopolo wa boemo bo hodimo hore e be moralo o tiileng wa kgwebo.
Season 1 / Episode 3 22 min